Grup Saltó

Projectes tecnològics de IoT (Intel·ligència Artificial),
Big Data, geolocalització i mobilitat.

Tecnologia vinculada a la societat, el negoci i les persones.

+25mil

operacions automatitzades/mes

+300

enginyers
especialitzats


Equip multidisciplinari

Perfils tècnics juntament amb disseny i desenvolupament de negoci.

Experiència i coneixement sectorial

+25 anys als principals sectors econòmics del país.

Innovació contínua

Tecnologia innovadora i adequada a cada necessitat.

IoT & Big Data

Software i dispositius connectats per generar i explorar dades.

Intel·ligència artificial

Tecnologia amb algoritmes d’aprenentatge automàtic.

SOM, plataforma d’optimització de processos

TECNOLOGIA PER OPTIMITZAR ELS REPTES MULTISECTORIALS DEL SEGLE XXI

TECNOLOGIA PER OPTIMITZAR ELS REPTES MULTISECTORIALS DEL SEGLE XXI

SOM, el gestor intel·ligent d’operacions que digitalitza, automatitza i optimitza tasques i serveis

SOM, el gestor intel·ligent d’operacions que digitalitza, automatitza i optimitza tasques i serveis

  • Gestió multidispositiu d’operacions, tasques i serveis.
  • Connexió amb sensors i altres (IoT).
  • Geolocalització.
  • Detecció de tendències amb intel·ligència artificial.
  • Administració intel·ligent d’operacions, tasques i serveis.
  • Monitorització 24x7.
  • Reporting en temps real.
  • Integrable amb CRM, ERP, e-commerce...

SOM SOLUTIONS

Serveis que optimitzen

Group Saltó ofereix també una sèrie de serveis relacionats amb la infraestructura tècnica, la tecnologia, la digitalització i la innovació, tant per a empreses com per a institucions públiques

Divisions de negoci

Suport tècnic, manteniment i configuració d’equips informàtics, dispositius en mobilitat, instal·lacions connectades i xarxes.

Desenvolupament de software a mida sobre tecnologia Microsoft i la plataforma SOM. Projectes de geolocalització, IoT, intel·ligència artificial, Big Data i mobilitat.

Solucions de gestió i optimització de recursos i processos per a la indústria 4.0, Smart Cities, sector rural, persones...

Solucions per a l’assistència de persones grans o dependents, per a educació, logística… amb robots i dispositius IoT connectats

Desenvolupament i millora de negoci a través de l’acompanyament en la gestió d’equips i persones i la implementació de projectes de transformació digital.

Anàlisi, desenvolupament i acompanyament en la implementació de noves línies de negoci i projectes tecnològics per a empreses i emprenedors.

Acompanyem emprenedors amb projectes tecnològics que puguin integrar-se amb la nostra oferta, i també busquem talent perquè s’incorpori a Saltó.