Benvingut a la pàgina web de GRUP SALTÓ

A continuació us exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web us atorga el rol d’usuari i, per tant, accepteu les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://groupsalto.com és un domini de:

  • ELECTRÒNICA SALTÓ, SL, domicili social a C/ Lleida, 60 25141 Torregrossa, CIF: B 25317827. Figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida, tomo 280, foli 152, full L-5224.  Telèfon 973 205 854
  • IT SALTO, SLU, domicili social C/ Lleida, 60 25141 Torregrossa. CIF: B 25766304.  Figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida, tom 280, foli 152, full L-5224. Telèfon 973 205 854

2- NORMES D’UTILITZACIÓ
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts o un mal funcionament d’aquesta web, inclosa la introducció de virus o accions semblants.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la web i la informació o els elements que conté inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals GRUP és titular o llicenciatari legítim.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, cosa que inclou qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT
La nostra intenció és oferir un lloc web que tingui un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat a la web, i que les pàgines poden estar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies aliens a la nostra voluntat.
GRUP SALTO no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
GRUP SALTO no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc Web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

L’usuari, en cas que causi danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.
Així mateix, l’usuari ha de respondre davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part seva de “robots”, “spiders”…, o eines similars emprades amb la finalitat d’obtenir o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc web.

5 – ÚS DE COOKIES
GRUP SALTO, mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la nostra web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i els cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.
6.- LEGISLACIÓ
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.