Benvingut a la pàgina web de GRUP SALTÓ

A continuació, us exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web us atorga el rol d’usuari i, per tant, accepteu les clàusules detallades en aquest document.

1. IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://groupsalto.com és un domini de:

  • ELECTRÒNICA SALTÓ, SL, domicili social a C/ Lleida, 60, 25141 Torregrossa, CIF: B 25317827. Figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida, tom 280, foli 152, full L-5224.  Telèfon 973 205 854
  • IT SALTO, SLU, domicili social C/ Lleida, 60, 25141 Torregrossa. CIF: B 25766304.  Figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida, tom 280, foli 152, full L-5224. Telèfon 973 205 854

2. NORMES D’UTILITZACIÓ
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts o un mal funcionament d’aquesta web, inclosa la introducció de virus o accions semblants.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la web i la informació o els elements que conté inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals GRUP és titular o llicenciatari legítim.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, cosa que inclou qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4. RESPONSABILITAT
La nostra intenció és oferir un lloc web que tingui un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat a la web, i que les pàgines poden estar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies aliens a la nostra voluntat.
GRUP SALTO no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
GRUP SALTO no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre d’altres:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

L’usuari, en cas que causi danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.
Així mateix, l’usuari ha de respondre davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part seva de “robots”, “spiders” o eines similars emprades amb la finalitat d’obtenir o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc web.

5. ÚS DE COOKIES
GRUP SALTO, mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la nostra web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i els cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

6. LEGISLACIÓ
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.