El nostre servei amb la màxima qualitat i experiència

Electrònica Saltó, des de l’inici de la seva activitat empresarial, en 1994, ha invertit en tecnologia i a desenvolupar un equip competent, amb la finalitat que la tecnologia estigui al servei de les persones.

Per això, ha decidit integrar la qualitat i el medi ambient dins de l’empresa amb la finalitat de garantir que els serveis satisfacin les expectatives i necessitats definides amb els clients.

Com a part fonamental d’aquest compliment, la direcció es compromet a complir la política exposada en aquest document, l’objectiu de la qual és el desenvolupament i la millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient. Aquesta política es concreta en les següents directrius:

  • Complir els requisits legals i altres requisits, inclòs qualsevol reglament o norma que sigui aplicable en els nostres serveis i, especialment, els relatius a la protecció del medi ambient, la gestió dels residus i l’ús eficaç de l’energia.
  • Garantir la fiabilitat de resposta des del primer contacte amb el client fins al lliurament final dels treballs, la qualitat dels treballs i l’atenció als requisits assignant els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris.
  • Prevenir la contaminació ambiental en els processos empresarials plantejant-los des del mínim impacte ambiental i la millora contínua.
  • Proporcionar la formació contínua adequada al personal motivant-lo per a desenvolupar la posada en pràctica del sistema de gestió integrat, fonamentat en la millora contínua i les bones pràctiques ambientals.
  • Aconseguir que el personal de l’empresa s’identifiqui i comprometi amb la política de l’empresa, contribuint amb les seves capacitats personals a la consecució dels objectius.

La direcció d’Electrònica Saltó fomenta la cooperació i el treball en equip amb els treballadors/es, proveïdors/es i subcontractistes amb la finalitat d’assolir tots els objectius marcats, que els clients rebin la millor atenció i servei per part nostra i que es treballi en una línia de respecte i protecció al Medi Ambient.