Missió

El compromís dels nostres professionals ens permet posar la tecnologia al servei de les persones i les organitzacions.

Visió

Ser el referent en els mercats en què operem per la nostra vocació de servei.

Valors

  • Integritat: honestedat, coherència i responsabilitat.
  • Professionalitat: motivació, compromís, aspiracions i entusiasme de tot l'equip.
  • Vocació de servei: excel·lència en el servei, la gestió i la informació.
  • Innovació: recerca permanent de solucions eficients en productes i processos.
  • Respecte: amb les persones (professionals, clients, consumidors, empleats i proveïdors) i amb el medi ambient.