Grup Saltó participa en el projecte de tecnologia agroalimentària IoE Crops

Grup Saltó participa en el projecte IoE Crops per a la millora de la productivitat, l’eficiència i la resiliència de les explotacions de cultius extensius gràcies al suport a la gestió agronòmica a través de tecnologies basades en l’IOT (Internet de les Coses). D’aquesta manera, el projecte té l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i la investigació de qualitat a través de COTPA, una comunitat RIS3CAT del sector de la producció agroalimentària.

Aquest projecte ha estat finançat pel Fons Europeu per al Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc de el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.