L’agricultura actual s’enfronta a diversos reptes, com l’augment de la productivitat, la reducció de costos, la millora de la qualitat i seguretat alimentària, i la protecció del medi ambient. Per aquesta raó, els pagesos han d’incorporar l’agricultura 4.0, que compta amb tecnologies avançades com la robòtica, la intel·ligència artificial i l’internet de les coses. La implementació de l’agricultura 4.0 pot millorar l’eficiència i precisió de la producció, reduir l’impacte ambiental i garantir una producció agrícola sostenible i rendible.

Group Saltó i el Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat estem desenvolupant la plataforma SOMAGRO per a la gestió optimitzada de vehicles robòtics que automatitzen tasques de l’àmbit agroalimentari, mitjançant eines i mètodes digitals de gestió agrícola que fomenten l’ús eficient dels recursos i promouen la producció sostenible.

SOMAGRO pretén ser un referent en l’agricultura 4.0 per facilitar la presa de decisions i automatitzar tasques sense valor afegit, permetent que els pagesos i empreses agràries es centrin en decisions de major valor o que requereixin major atenció.

El projecte, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, l’Agència Estatal d’Investigació i la Unió Europea amb els fons Next Generation, va ser presentat al públic professional i empreses del sector a finals de març, obtenint una excel·lent acollida.