Group Saltó és una de les empreses de la província de Lleida que participen en el programa de formació dual impulsat per l’IES la Caparrella per a alumnes del nou cicle superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics. La nostra empresa oferirà pràctiques remunerades als alumnes, així com la possibilitat d’incorporar-se en un lloc de treball.

Des d’aquest curs escolar 2014/2015, Group Saltó serà una de les empreses que participaran en el nou programa de formació dual presentat per l’IES la Caparrella (Lleida) per a aquells alumnes que estan inscrits al cicle superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics, centrat en la gestió, la supervisió del muntatge i el manteniment d’infraestructures comunes de telecomunicacions i sistemes i equips de telecomunicacions, com ara xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics i de producció audiovisual i de transmissió.

Group Saltó oferirà als alumnes pràctiques remunerades i, un cop finalitzades, bones expectatives per incorporar-se al lloc de treball. Per a Maite Coma, directora de Recursos Humans de Group Saltó, aquesta és una excel·lent oportunitat per a l’empresa davant la falta de tècnics dels graus mitjà i superior amb coneixements específics d’informàtica, electrònica i xarxes.

Privacy Preference Center