El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha concedit a Group Saltó una nova ajuda al finançament per al desenvolupament d’un projecte de software, obert i neutre, per gestionar forces de treball en camp.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), entitat pública que depèn del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN), ha concedit a GRUP SALTÓ una nova ajuda de la línia de finançament de projectes R+D+I a través de la qual l’empresa podrà avançar en el desenvolupament d’un software obert propi per a la gestió de forces de treball. El projecte, que va sorgir de la necessitat interna d’optimitzar l’activitat tècnica en camp, es troba en una fase avançada de desenvolupament, però necessita nous ajustos

Desenvolupada de manera conjunta amb el centre tecnològic Bdigital, la plataforma permet gestionar ordres de treball a través d’un flux intern que facilita el control de les tasques des del principi fins a la fi. De moment, Group Saltó ha implementat una eina web i una aplicació que els tècnics tenen instal·lada en un smartphone amb Android. En una fase més avançada del projecte, el sistema permetrà assignar ordres de treball segons la ubicació de cada tècnic, calcular rutes o seleccionar el personal més idoni segons la distància a la qual es troba i la perícia de cada perfil.

En un futur, Group Saltó té previst aplicar els coneixements de Workforce Management a altres sectors que admetrien l’adaptació d’aquesta plataforma: medicina (assistència domiciliària), manteniment de vehicles (assistència en carretera), manteniment a la llar (reparacions a domicili), manteniment d’infraestructures (ascensors, subministraments), etcètera.

L’aplicació parcial de la plataforma a l’activitat de l’empresa ha permès augmentar fins a un 20% la productivitat en la gestió d’incidències tècniques i operacions en camp. Group Saltó preveu seguir apostant pel desenvolupament de la plataforma en nous sectors i avançar cap a la internacionalització.

Privacy Preference Center