Cal remuntar-se a l’any 2012, moment en què neix la plataforma SOM Operations pensada per a la digitalització i optimització de la gestió de tasques. Més de 8 anys després, SOM Operations es consolida com una plataforma cloud, robusta, escalable, intel·ligent, multidispositiu i multiidioma que s’ha anat adaptant a les necessitats de cada organització.

SOM Operations pot ser utilitzada per a empreses de manteniment, serveis tècnics a domicili, empreses de fabricació i empreses amb personal en itinerància i qualsevol empresa que vulgui optimitzar i digitalitzar les seves tasques, mitjançant la planificació intel·ligent de personal segons criteris d’optimització de costos i gestió de personal en itinerància, així com l’optimització dels processos de manteniment d’actius i el control de dispositius IoT integrats a la plataforma.

Permet, entre d’altres, l’automatització de tasques en funció del tipus, la necessitat, la disponibilitat de recursos, així com les seves habilitats i la seva ubicació i, en definitiva, la presa de decisions intel·ligents i anticipades segons la realitat i les necessitats de les empreses i els seus actius, avançant-se a la resolució de tasques i garantint en tot moment la qualitat de servei en el manteniment correctiu, preventiu i predictiu d’actius i dispositius.

Ara, després de la greu crisi mundial ocasionada per la pandèmia del Covid-19, solucions com SOM Operations es tornen més necessàries que mai per donar continuïtat a les tasques distribuïdes de qualsevol negoci i, al seu torn, optimitzar processos i estalviar costos.

Visita el lloc web