Group Saltó, juntament amb 14 empreses més, es reuneixen amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i el secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat, Albert Castellanos, per explicar de primera mà l’experiència amb les ajudes dels Fons Next Generation.

 

L’encontre va ser una oportunitat única per explicar de primera mà en quins projectes estava treballant actualment Group Saltó gràcies a les ajudes del Fons Next Generation. Durant la reunió, juntament amb la resta d’empreses vam tenir l’oportunitat d’intercanviar coneixements, conèixer la resta de projectes i discutir possibles sinergies per al desenvolupament conjunt de projectes sostenibles.

Group Saltó va destacar el seu paper de lideratge en l’aplicació de les ajudes del Fons Next Generation, compartint els resultats positius obtinguts fins al moment. Aquesta experiència és una prova del compromís de l’empresa amb la sostenibilitat i el creixement empresarial responsable.

Actualment, el grup empresarial es troba treballant en dos projectes pioners a Europa, gràcies a aquestes ajudes, els dos basats en el desenvolupament de solucions tecnològiques. El primer d’aquests projectes tracta de desenvolupar una plataforma de gestió de vehicles robòtics en el sector agrari. En el segon, s’està desenvolupant un joc de Realitat Virtual (VR) per tal de detectar i gestionar les emocions a infants i joves d’entre 8 i 12 anys.

Segons l’informe publicat després d’aquesta reunió, les empreses catalanes han captat 766 milions d’euros dels fons Next Generation de la Comissió Europea des que es van activar a mitjans del 2021, un 21,09% del total atorgat a empreses de l’Estat espanyol, segons dades d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-. És una de les principals conclusions del primer balanç que es fa a Catalunya sobre l’accés del teixit productiu a les convocatòries de concurrència competitiva d’aquests fons europeus activades per diversos ministeris i organismes de l’Estat espanyol.

Group Saltó i les altres empreses participants es mostren optimistes i amb un fort compromís per seguir treballant conjuntament per aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix aquest fons europeu i contribuir al creixement econòmic sostenible de Catalunya.